tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Logich học Phật giáo (Nhân MIinh Học)

Thứ 5 | 16/04/2020
Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

1/ Hòa thượng Thiện Siêu, Lối vào Nhân minh học, Viện nghiên cứu Phật học xuất bản 1994. Xin nhắc là Thầy Thiện Siêu từng học môn này với cụ cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, vốn là Hội trưởng Hội Phật học Trung Kỳ, và là người sáng lập ra trường học Tăng Bảo Quốc. Trong cuốn sách của Thầy Thiện Siêu, có đăng lại bài giảng của cụ Thám về Nhân minh học ở Trường Báo Quốc. Đồng thời cũng đăng bộ luận Nhân minh nhập Chánh lý luận của Ngài Thương Yết La Chủ kèm theo bản Việt dịch.

2/ Thầy Nhất Hạnh, Đông phương luận lý học .

3/ Luận sư Dharmakĩrti (Pháp Xứng), Nyãya Bindu, Luận sư Dharmakĩrti (Pháp Xứng), sớ giải của luận sư Dharmakĩrti, sớ giải của Luận sư Dhãrmottara (Pháp Thượng). Bản dịch Anh ngữ của Viện sĩ Nga Stcherbatsky (Anh ngữ).

4/ Ngài Đại Vực Long, Nhân minh chánh lý môn luận bổn (1 cuốn), Huyền Trang dịch.

5/ Ngài Dignaga (Đại Vực Long – Trần Na), Nhân minh chánh lý môn luận (1 cuốn), Nghĩa Tịnh dịch Hán.

6/ Sankarasvamin (Thương Yết La Chủ), Nhân minh nhập chánh lý luận (1 cuốn), Huyền Trang dịch.

7/ Nagarjuna (Long Thọ) Hồi Tránh Luận.

8/ Tuyết Phàm, Nhân minh thanh minh dữ Phật học nghiên cứu pháp, Hội Phật học Đài Loan xuất bản.

9/ Thích Nhật Từ, Tổng quan về Logic học Phật giáo, Học viện Phật giáo,2010 .

10/Vương Tấn Đạt, Logic học đại cương, nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2000.

11/Nguyễn Anh Tuấn, Tô Duy Hợp, Logic học hình thức, nhà xuất bản Đồng Nai, 2001.

12/Hoàng Chúng, Logic học phổ thông, nhà xuất bản Giáo Dục, 1996.
   
    Logic Học Phật giáo hay còn gọi là Nhân Minh Học Phật giáo gồm có 7 chương. Đây là môn luận lý học của Phật giáo.


Các tin khác
Trang

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1594
Đang truy cập
Hôm qua: 115
Tổng truy cập: 510792
Số người đang online: 31