tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP
Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam

Do phải đối diện trước tình hình khó khăn với những diễn biến hết sức phức tạp và để tránh danh xưng Lục hòa tăng, một tổ chức Phật giáo yêu nước đã bị chế độ Ngô Đình Diệm theo dõi. Từ ngày 2 đến ngày 9/7/1968 (Mậu Thân), dưới sự thống nhất của Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, Hòa thượng Thích Huệ Thành và Hòa thượng Thích Bửu Ý đã đứng ra triệu tập chư tôn đức của hai Giáo hội Lục hòa tăng và Lục hòa Phật tử về chùa Trường Thạnh (Sài Gòn) để tiến hành Đại hội khoáng đại tổ chức Lục hòa tăng và Lục Hòa Phật Tử thành Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam.

Để tránh tai mắt chánh quyền Đệ nhị Cộng Hòa từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 7 năm 1968, Đại hội tại chùa Trường Thạnh 97 đường Bác sĩ Yersin Quận Nhì Sài Gòn nay là quận Nhất, Tp. HCM, soạn thảo hiến chương thống nhất hai Giáo hội Lục hòa tăng và Lục Hòa Phật tử thành “Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam” gồm hai Hội Đồng: Viện Tăng thống và Viện Hoằng đạo:

 1. Hội đồng Viện Tăng thống

Đại hội đã suy cử:

 • Tăng thống: Hòa thượng Thích Huệ Thành (chùa Long Thiền, Biên Hòa)
 • Phó Tăng thống: Hòa thượng Thích Minh Thành (chùa Long Vân, Gia Định)
 • Các Ủy viên: Hòa thượng Thích Hoằng Thông (trụ trì chùa Sắc Tứ, Long Hội), Hòa thượng Thích Pháp Tràng (trụ trì chùa Phước Long, Tiền Giang); Hòa thượng Thích Trí Tấn (trụ trì chùa Hưng Long, Tân Uyên, Bình Dương); Hòa thượng Thích Bửu Chơn (trụ trì chùa Kiểng Phước, Chợ Lớn); …

         Nhân dịp chúc mừng đức Tăng thống, đệ Tứ thiền gia Hòa thượng Thích Thành Đạo, trụ trì chùa Phật Ấn Quận Nhì Sài Gòn (nay là Quận I, Tp.HCM) đã tặng Hòa thượng Thích Huệ Thành câu đối:

 • Dày công tu học Huệ giải thông minh, hô hào đoàn kết giữa Trung Nam, giữ gìn gia phong Phật tổ.
 • Chức vị tối cao Thành tâm cương quyết, chấn chỉnh Lục Hòa toàn quốc,

đáng nêu gương lãnh đạo tòng lâm.

         Hòa thượng Thích Pháp Lan tặng:

                          Phật Pháp hoằng khai độ chúng sinh

                          Giáo môn thâm nhập đích chơn Kinh

                          Cổ Văn tham khảo thâm thiền học

                          Truyền tụng thanh danh tán thán thinh

                          Huệ nhựt tảo trừ vân dụ ế

                          Thành tâm cảm kích triệt hư linh

                          Tăng tài phạm vũ vi sư hẩu

                          Thống lãnh tòng lâm tác hải kình.

 1. Hội đồng Viện Hoằng đạo

Đại hội lúc bấy giờ suy cử:

 • Viện trưởng: Hòa thượng Thích Minh Đức (trụ trì chùa Thiên Tôn)
 • Phó Viện trưởng: Hòa thượng Thích Thiện Thuận (trụ trì Tổ Đình Giác Lâm)
 • Phó Viện trưởng đặc trách hành chánh: Hòa thượng Thích Bích Lâm (Tổ Đình Nghĩa Phương, Nha Trang)
 • Tổng Thư ký: Hòa thượng Thích Bửu Ý (trụ trì chùa Long Thạnh, Bà Hom)
 • Tăng trưởng Đại Diện Miền Tây: Hòa thượng Thích Huệ Đức (chùa Già Lam, Phụng Hiệp, Cần Thơ)
 • Tổng vụ Tăng Sự: Hòa thượng Thích Huệ Thông (chùa Thái Bình, Cần Giuộc, Long An)
 • Tổng vụ Xã Hội kiêm Tăng trưởng tỉnh Gia Định: Hòa thượng Thích Pháp Âm (chùa Thiên Hưng, Q. Bình Thạnh)
 • Tổng vụ Hoằng Pháp: Hòa thượng Thích Pháp Dõng (chùa Tường Quang, H. Hóc Môn)
 • Tăng trưởng tỉnh Chợ Lớn: Hòa thượng Thích Bửu Chơn (chùa Kiểng Phước - chùa Tây Đường, Q.6)
 • Tăng Trưởng Đô Thành Hòa thượng Thích Hồng Năng (chùa Pháp Minh, Q.8)
 • Phó Tăng Trưởng Đô Thành: Hòa thượng Thích Thiện Nghị (chùa Đức Lâm, Q. Tân Bình
 • Phó Tăng Trưởng Tỉnh Chợ Lớn: Hòa thượng Thích Phước Quang (chùa Phụng Sơn - chùa Gò, Q.11)

Năm 1971, Hòa thượng Thích Minh Đức viên tịch, Đại hội suy cử:

 • Viện trưởng: Hòa thượng Thích Thiện Thuận (trụ trì Tổ Đình Giác Lâm)
 • Phó Viện trưởng: Hòa thượng Thích Bửu (trụ trì chùa Long Thạnh, Bà Hom)
 • Phó Viện trưởng: Hòa thượng Thích Thiện Phú (chùa Giác Viên, Q.11)
 • Tổng Thư Ký: Thượng tọa Thích Trí Tâm (chùa Nghĩa Phương, Nha Trang

Năm 1974, Hòa thượng Thích Thiện Thuận  trụ trì Tổ đình Giác Lâm viên tịch, Đại hội bất thường suy cử:

· Viện trưởng: Hòa thượng Thích Bửu (trụ trì chùa Long Thạnh, Bà Hom)

· Phó Viện trưởng: Hòa thượng Thích Thiện Phú (chùa Giác Viên, Q.11

· Phó Viện trưởng: Hòa thượng Thích Quảng Kim (chùa Trường Thạnh, Q.1)

· Tổng Thư Ký: Thượng tọa Thích Trí Tâm (chùa Nghĩa Phương, Nha Trang

Trong vai trò mới chư Tăng Ni Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng dân tộc. Mang tinh thần sĩ khí yêu nước ngày càng cao và mở rộng phạm vi hoạt động khắp tỉnh thành Nam Bộ, Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam phát triển lực lượng cả ‘lượng và chất’, xây dựng được 37 tỉnh hội, 81 quận hội, 5 ban chức sự, bao gồm trên 2000 ngôi chùa, tự viện, 10.750 Tăng Ni, 20.500 đạo chúng, gần 1 triệu tín đồ. Riêng Thành hội Sài Gòn - Gia Định trụ sở tại chùa Sùng Đức, 135 Hùng Vương, Chợ Lớn. Ban gồm các vị:

 • Tăng Trưởng: Hòa thượng Thích Thiện Nghị (chùa Đức Lâm)
 • Phó Tăng trưởng: Hòa thượng Thích Hồng Năng (chùa Pháp Minh)
 • Ủy viên tài chính: Hòa thượng Thích Thiện Phú (chùa Giác Viên)
 • Và một số ủy viên Tăng sự, Hoằng pháp, xã hội, văn hóa…

Tổng đoàn thanh niên Tăng Ni, văn phòng chùa Thiên Tôn 117/19 An Bình, Chợ Lớn. Ban Chấp hành Trung ương gồm có:

 • Chủ tịch: Đại đức Thích Hồng Khoa
 • Đệ nhất Phó Chủ tịch: Đại đức Thích Thiện Xuân
 • Đệ nhị Phó Chủ tịch: Đại đức Thích Nhật Quang
 • Đệ tam Phó Chủ tịch: Đại đức Thích Nhựt Hoa
 • Tổng Thư ký: Đại đức Thích Huệ Tịnh
 • Ủy viên Báo chí: Đại đức Thích Huệ Xướng
 • Ủy viên Tài chính: Đại đức Thích Bửu Minh
 • Phát ngôn viên: Đại đức Thích Phước Dũng

Liên đoàn Thanh niên học sinh, sinh viên Phật tử bao gồm Văn hóa tiểu học Lục hòa trên toàn quốc và thành phố Sài Gòn, Gia Định. Văn phòng Trung ương đặt tại Trường Tiểu học Lục Hòa, 164 Lạc Long Quân, xã Phú Thọ Hòa, Tân Bình. Ban Chấp hành gồm có:

 • Chủ tịch: Đại đức Thích Thiện Xuân
 • Đệ nhất Phó Chủ tịch: Đại đức Thích Huệ Sanh
 • Đệ nhị Phó Chủ tịch: Đại đức Thích Nhựt Hoa
 • Đệ tam Phó Chủ tịch: Đại đức Thích Bửu Thiên
 • Tổng Thư ký: Đại đức Thích Huệ Xướng
 • Thủ quỹ: Đại đức Thích Thiện Đạo
 • Phát ngôn viên: Đại đức Thích Phước Dũng
 • Ủy viên Xã hội: Đại đức Thích Định Huệ
 • Ủy viên Tổ chức: Đại đức Thích Quảng Tiến
 • Ủy viên Kiểm soát: Đại đức Thích Hiệp Khánh

Ngày 2 tháng 9 năm 1969, nhận tin Bác Hồ - người cha của toàn dân qua đời, Phật giáo Cổ truyền Việt Nam gồm Hòa thượng Thích Bửu Ý, Hòa thượng Thích Pháp Lan, Hòa thượng Thích Huệ Thành, Hòa thượng Thích Thành Đạo, Hòa thượng Thích Thiện Nghị, Hòa thượng Thích Thiện Hòa Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Ni sư Thích nữ Huỳnh Liên…, về dân biểu có bà Kiều Mộng Thu… làm lễ truy điệu tại chùa Khánh Hưng (ngày nay đường Cách Mạng Tháng Tám), lá cờ đỏ sao vàng được xếp từ trái cây xoài - mận, với câu “QUỐC GIA TỐI THƯỢNG” và đôi liễn:

Nam - Bắc toàn dân quy thượng chính

Á - Âu thế giới kỉnh tu mi

Dịch:

(Nam Bắc toàn dân theo chính nghĩa

Á - Âu thế giới kính mày râu)

Điều đáng nói hai chữ cuối của mỗi câu ghép láy lại chữ “CHÍNH MI” là “CHÍ MINH”. Cũng chính điều này, mà giặc bố ráp. Tuy nhiên, Hòa thượng Thích Pháp Lan đã giải thích là do yêu cầu của thân nhân, nhà chùa chỉ làm đúng bổn phận, như người thợ gỗ được khách hàng đặt bàn hoặc đặt ghế người thợ ắt phải làm theo. Nhờ lý lẽ đó, Hòa thượng Thích Pháp Lan và chư Tôn túc không bị bắt bớ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hòa thượng Thích Pháp Lan gấp rút vận động thành lập Ủy ban Phật giáo Vận động phóng thích tù nhân để tạo cơ sở đấu tranh. Công bố danh sách thành phần Ủy ban trung ương gồm các vị nhân sĩ trí thức và nhà sư do Hòa thượng Thích Pháp Lan là chủ tịch, mở trung tâm tiếp khách ở 3 địa điểm Lê Văn Duyệt (CMT8), Quy Nhơn và Cần Thơ. Chỉ trong thời gian ngắn đã lập được danh sách hơn 7000 tù nhân chính trị.

Khi hiệp định Pari ký ngày 27-1-1973. Để che dấu tội ác dã man đối với tù chính trị ngày 6-2-1973 giặc dùng phi cơ chở hơn 200 tù chính trị ở chuồng cọp bị què lết về C3 Biên Hòa để sáng ngày 7-2-1973 thả các nơi như ga Biên Hòa, chợ Đệm - Bình Chánh... Riêng Đại đức Thích Bửu Định được thả ở ga Biên Hòa, đã đến chùa Thanh Long nhờ Sư cô Thích Nữ Huệ Hương đưa qua chùa Long Thiền. Hòa thượng Thích Huệ Thành gọi tôi (Đại đức Thích Huệ Xướng) lên Biên Hòa đưa Đại đức Thích Bửu Định (là đệ tử của Hòa thượng Thích Huệ Thành) về chùa Ấn Quang nhờ Phật tử cơ sở chăm sóc. Đến khi lành bệnh lại đưa Đại đức vô chiến khu Ba Thu (theo ngõ Đức Hòa Đức Huệ Long An giao cho chốt chị Sáu Sửa). Khi nước nhà giải phóng năm 1975, Đại đức Thích Bửu Định làm Ủy viên Ban Liên lạc Phật Giáo yêu nước, Tp. HCM, Trưởng Ban Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước quận 4. Bên cạnh đó, Bà luật gia Ngô Bá Thành cánh Phụ nữ đòi quyền sống kết hợp với Ni sư Thích nữ Huỳnh Liên đi các nơi Chợ Đệm - Bình Chánh, Đức Hòa tìm hơn 100 anh em đưa về bệnh viện Sùng Chính điều trị, đến khi đi lại được đưa trở lại chiến khu (trong số đó có anh Tư Biên - Hà Văn Hiển sau giải phóng làm Bí thư quận 10, Tp. HCM).

Cũng trong năm 1973, khi tù chính trị được trao trả ở sân bay Lộc Ninh (Bình Phước), Hòa thượng Thích Huệ Thành, Hòa thượng Thích Pháp Lan, Đại Đức Thích Huệ Xướng, cư sĩ Thiện Trí – Lê Hoằng Minh và cư sĩ Thiện Đức – Trương Hiến ra thăm và đón Hòa thượng Thích Minh Nguyệt trong số đó. Hòa thượng Thích Huệ Thành đã ca ngợi tinh thần Hòa thượng Thích Minh Nguyệt:

Giang tay la hán lướt binh đao

Nhập thành công tác đón ngày sau

Ước vọng thành công đà sắp đến

Minh Nguyệt sư huynh khổ hình đau.

Mười ba năm đày nơi Côn Đảo

Sống chết không sờn dạ chẳng nao

Hiệp định Pari ngày trao trả

Chiến khu trở lại trách nhiệm cao.

         Thực hiện chủ trương của Trung ương, Giáo hội Phật Giáo Cổ truyền Việt Nam tổ chức học tập quán triệt trong các tổ nòng cốt nội ngoại thành, đẩy mạnh đấu tranh chống Mỹ Thiệu. Ni sư Thích nữ Huỳnh Liên dẫn đầu Ni giới khất sĩ theo sau là hàng ngàn Tăng, Ni, Phật tử tuần hành. Đoàn biểu tình tiến đến ngã tư Minh Mạng -Sư Vạn Hạnh thì bị đàn áp dã man. Chúng đánh 2 sư cô và hàng chục Phật tử phải đưa đi cấp cứu. Bất chấp kẻ thù đàn áp, Ni sư Thích nữ Huỳnh Liên và lực lượng Ni giới khất sĩ vẫn trương băng rôn, hô khẩu hiệu đòi tự do tín ngưỡng, đòi nhà cầm quyền phải giải tỏa Tịnh xá Ngọc Phương. Liên tiếp như vậy suốt trong 3 ngày được sự hỗ trợ của chư tôn túc chùa Ấn Quang, cuối cùng Tỉnh trưởng Gia Định - Châu Văn Tiên đến tận nơi chấp nhận yêu sách cam kết giải tỏa Tịnh xá Ngọc Phương và tôn trọng sự đi lại lễ bái của nhà chùa. Cuộc đấu tranh đã kết thúc thắng lợi.

         Chấp hành chỉ thị chuẩn bị phối hợp lực lượng, nhằm tập hợp quần chúng giành chính quyền khi có thời cơ, ngày 21/9/1974, công bố tuyên ngôn thành lập Mặt trận Nhân dân Cứu đói gồm các đại biểu tôn giáo, đoàn thể, nhân sĩ trí thức, Phật tử tham gia do Thượng tọa Thích Hiển Pháp làm Chủ tịch, Giáo hội Trung ương. Tỉnh cũng chỉ đạo các Tỉnh hội, quận hội thành lập Mặt trận Nhân dân Cứu đói ở cơ sở. Ngày 22/9/1974 công bố danh sách Mặt trận Nhân dân Cứu đói Quận 8 do Thượng tọa Thích Huệ Hiền làm Chủ tịch, Đại đức Thích Bửu Minh làm Phó chủ tịch, Đại đức Thích Phước Dũng làm Tổng thư ký…

Đến năm 1975, non sông Việt Nam liền một dải từ địa đầu Móng Cái đến tận mũi Cà mau, chấm dứt thời kỳ phân chia hai miền Nam Bắc. Tuy nhiên, chư tôn Đức Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc TP. HCM với sứ mệnh mới góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước với phương châm “tốt đời đẹp đạo”.

Năm 1976, đợt tuyển quân “nghĩa vụ quân sự” đầu tiên, Hòa thượng Thích Bửu Ý chỉ đạo con em các cơ sở chùa, Niệm Phật đường… ở độ tuổi quy định đều phải hưởng ứng đăng ký. Sa di Trí Lạc, thế danh Lê Văn Há, đệ tử Đại đức Thích Huệ Xướng lên đường nhập ngũ, đến năm 1981 giải ngũ thương bệnh binh 2/4 với Bằng Huân chương “Chiến sĩ vẽ vang”, “Huân chương quyết thắng” và huy hiệu “ vì sự nghiệp quốc tế”.

đoàn viên thanh niên ưu tú 600 vị của 17 quận/huyện Tp. HCM công tác tại cửa khẩu Mộc Bài gia cố các công sự dọc đường biên giới khoảng một cây số về phía tay phải đường cửa khẩu qua nước bạn Campuchia. Đoàn công tác chia làm 4 nhóm, đoàn Phật giáo gồm 22 thành viên trẻ chia vào nhóm C3 do Đại đức Thích Huệ Xướng làm A trưởng, Đại đức Thích Thiện Xuân làm A phó, Hồ Sĩ Cảnh là chính trị viên, cùng Đại đức Thích Thiện Thái (chùa Giác Định, H. Bình Chánh), Đại đức Thích Hạnh Thu (chùa Pháp Hoa, Q. Phú Nhuận), Đại đức Thích Thiện Đức (chùa Giác Huệ, Q. Gò Vấp), Đại đức Thích Huệ Truyền (chùa Giác Viên, Q. 11), Đại đức Thích Tâm Khai chùa Diệu Pháp (Q. Bình Thạnh), Sư cô Thích Nữ Liên Yến (Tịnh xá Ngọc Phương, Q. Gò vấp), Sư cô Thích Nữ Lệ Thanh và Sư cô Thích Nữ Lệ thiện (Thiền Tịnh Đạo Tràng, Q. 4), Sadi Thiện Hòa Văn phòng Viện Hoằng Đạo Giáo Hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam (164 Lạc Long Quân,phường 23, quận Tân Bình), chú tiểu nhỏ nhất đoàn Minh Thành (Pháp Viện Minh Đăng Quang, quận Thủ Đức), … và Phật tử Từ Lực (chùa Giác Lâm, Q. Tân Bình) giờ chót bị bệnh nên cha là Nguyễn Văn Nhung 62 tuổi phải đi thay trong chuyến công tác Thành đoàn Thanh niên Cộng sản TP. HCM tổ chức. Trong lễ ra quân ngày 25/9/1978, Đoàn tập kết trước nhà hát Thành phố, có sư hiện diện của ông Võ Văn Kiệt, Bí thư Thành ủy Tp. HCM ra tiễn đoàn; cũng như đón đoàn trở về vào ngày 4/10/1978 sau một tuần công tác. Báo cáo kết quả về chuyến công tác, đoàn Phật giáo nhất toàn đoàn, về cá nhân Nguyễn Thành Ca (Đại đức Thích Huệ Xướng) được giấy khen của Thành đoàn là “Cá nhân lao động xuất sắc hạng nhất”. Ngày 15/1/1979, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản TP. HCM quyết định khen thưởng Nguyễn Thành Ca (Đại đức Thích Huệ Xướng) với thành tích “Xuất sắc xây dựng công trường quân sự bảo vệ thành phố”

Ngày 18/10/1979, được sự hỗ trợ của chính quyền, đoàn Phật giáo miền Nam đầu tiên ra tham vấn chư sơn miền Bắc đặt nền móng vận động thống nhất Phật giáo, gồm 12 thành viên:

· Trưởng đoàn: Hòa thượng Thích Bửu (chùa Long Thạnh, Bà Hom)

· Phó đoàn: Hòa thượng Thích Pháp Dõng (chùa Tường Quang)

· Thư ký: Hòa thượng Thích Pháp Lan (chùa Khánh Hưng, Q.3)

· Phó Thư ký: Thượng tọa Thích Trí Quảng (chùa Ấn Quang)

· Ủy viên: Thượng tọa Thích Từ Nhơn (chùa Ấn Quang)

· Ủy viên: Thượng tọa Thích Từ Thông (Tịnh Thất Huỳnh Mai)

· Ủy viên: Thượng tọa Thích Huệ Thới – Minh Hạnh (chùa Ấn Quang)

· Ủy viên: Đại Đức Thích Thiện Đức (chùa Pháp Vân, Q.3)

· Ủy viên: Đại Đức Thích Minh Thành (chùa Ấn Quang)

· Ủy viên: Đại Đức Thích Thiện Xuân (chùa Hạnh Nguyện)

· Ủy viên: Đại Đức Thích Huệ Xướng (chùa Giác Lâm)

· Ủy viên: Cư sĩ tăng Quang Tuyền.

Vào ngày 7/11/1981, Đại hội các tổ chức Phật giáo được tổ chức tại chùa Quán Sứ, Hà Nội. Một tổ chức mới ra đời, lấy tên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là hợp nhất của 9 tổ chức:

 • Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam
 • Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
 • Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam
 • Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam
 • Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giáo hội Thiên thai giáo quán tông
 • Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam
 • Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước Tây Nam Bộ
 • Hội Phật học Nam Việt

Đoàn Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam tham dự gồm 12 thành viên:

 • Trưởng đoàn: Hòa thượng Thích Trí Tấn (chùa Hưng Long, Bình Dương)
 • Phó đoàn: Thượng tọa Thích Trí Tâm (Tổ Đình Nghĩa Phương, Nha Trang)
 • Thư ký: Đại Đức Thiện Xuân (chùa Hạnh Nguyện, Q. Tân Phú)
 • Ủy viên: Hòa thượng Thích Thiện Khải (chùa Thanh Lương, Biên Hòa)
 • Ủy viên: Hòa thượng Thích Huệ Đức (chùa Già Lam, Cần Thơ)
 • Ủy viên: Hòa thượng Thích Minh Nhuận (chùa Long Vân, Bình Thạnh)
 • Ủy viên: Hòa thượng Thích Quảng Kim (chùa Trường Thạnh, Q.1)
 • Ủy viên: Thượng tọa Thích Huệ Sanh (chùa Giác Lâm, Tân Bình)
 • Ủy viên: Đại Đức Thích Huệ Xướng (chùa Giác Lâm, Tân Bình)
 • Ủy viên: Đại Đức Thích Nhật Ấn (chùa Long Thạnh, Bình Tân)
 • Ủy viên: Cư sĩ Thiện Trí – Lê Hoàng Minh
 • Ủy viên: Cư sĩ Thiện Đức – Trương Hiến.

Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam không còn gọi tên riêng, mà sát nhập vào ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, như sự hòa nhập của các con sông chảy ra biển lớn. Sự hòa nhập đó, đã đánh dấu một bước đường thành tựu của Giáo hội trên tinh thần “thống nhất ý chí và hành động” cùng phục vụ chúng sanh và dân tộc.

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 325
Pháp Âm: 1700
Đang truy cập
Hôm qua: 113
Tổng truy cập: 521961
Số người đang online: 28