tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP
Lời bạch

Kính bạch chư tôn đức! Một nhân duyên rất lành!

Ngày rằm, tháng giêng, năm Ất Mùi (1955) tôi có nhân duyên vào Chùa Linh Sơn ấp Bình Tả, xã Đức Hoà, tỉnh Chợ Lớn (nay là Long An) thế độ xuất gia với bổn sư là Hoà thượng thượng Thiện hạ Tố huý Hồng Phẩm hiệu Phước Quả cũng là bổn sư của Hoà thượng thượng Trí hạ Quảng (Phó Pháp Chủ Hội Đồng Chứng Minh kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám luật Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay).

Tôi được thầy bổn sư đặt pháp danh là Huệ Xướng, về sau đến chùa Linh Nguyên ở học đạo với sư bác Hoà thượng Thích Huệ Sơn huý Hồng Quảng. Đến ngày 8-2 năm Nhâm Dần (1962), Hoà thượng bổn sư thỉnh Hoà thượng Thích Huệ Sơn và Yết ma Thích Bửu Ý, cho tôi thọ sa di phương trượng tại chùa Linh Sơn. Sau đó, Hoà thượng bổn sư còn cho tôi nương theo làm đệ tử với Yết ma Thích Bửu Ý để tu học. Mùng 8 tháng 7 năm Ất Tỵ (1965), Hoà thượng Thích Bửu Ý cho tôi đăng đàn thọ cụ túc Bồ tát giới tại chùa Gò Phụng Sơn và phú pháp với pháp tự Nhựt Ca, pháp hiệu Thiện Xướng.

 Trong thời gian ở chùa Linh Nguyên và về sau, mỗi năm tôi có một tuần lễ trọn vẹn làm thị giả cho sư ông hoà thượng thượng Đạt hạ Thanh huý Như Thông, chư sơn thường gọi sư ông Giác Ngộ vì có thời gian Sư ông trụ trì chùa Giác Ngộ (Q.10). Sư ông từng ở tù Côn Đảo hai lần đều vượt ngục thành công hai lần. Sư ông, sinh năm 1870, mất ngày rằm, tháng giêng, năm Quý Sửu (1973), thọ 104 tuổi, là một trong những vị đồng thuận khởi động phong trào chấn hưng Phật giáo từ năm 1919 hình thành Hội Lục hoà Liên xã, Lục hoà Liên hiệp năm 1920.

Ngày tháng làm thị giả, tôi đã diễm phúc được nghe những câu chuyện của quý sư ông bên tách trà. Đặc biệt, với phong trào chấn hưng Phật giáo, tôi lắng nghe thích thú qua từng lời của sư ông. Nhờ đó, mặc dù nay tôi đang bước qua tuổi 77, nhưng lời xưa vẫn còn in đậm trong tâm trí về hoạt động mở trường Phật học Sông Tra tại chùa Linh Nguyên của Tổ thượng Chơn hạ Hương huý Minh Phương trụ trì tổ đình Linh Nguyên, quận Đức Hoà, tỉnh Chợ Lớn (nay là tỉnh Long An) vào ngày 15 tháng Giêng năm Mậu Tuất (1898), với sự có mặt các bậc giáo thọ sư như tổ Minh Hoà (chùa Long Thạnh Bà Hom), tổ Minh Lương (chùa Kim Cang, Cầu Voi), tổ Trừng Châu (chùa Long Triều, chợ Đệm) …

Nay đầy đủ nhân duyên, mặc dù sở học còn thô thiển, nhưng tôi mạn phép đặt bút viết lại sĩ khí yêu nước và hành trạng chư tổ trong phong trào chấn hưng Phật giáo, như những lời tri ân thành kính gửi đến chư tổ và chư thạc đức. Nếu có gì sơ sót xin chư vị niệm tình chỉ rõ thêm, chân thành đa tạ công đức.

                                                                                Kính bút

                                                                           Hòa thượng

                                                                          Thích Huệ Xướng

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 325
Pháp Âm: 1700
Đang truy cập
Hôm qua: 113
Tổng truy cập: 521967
Số người đang online: 37