tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP
Tài liệu tham khảo

 

 1. Trương Ngọc Tường, Hòa thượng Khánh Hòa và cuộc vận động chấn hưng Phật giáo (1921-1933).
 2. Sa Môn Thích Thiện Hoa, 50 năm chấn hưng Phật giáo Việt Nam, Phật học Viện Quốc Tế, 1970.
 3. Học giả Lê Quốc Sử, Tài liệu Phật giáo Gia Định – Sài gòn Tp. Hồ Chí Minh 300 năm.
 4. Thích Huệ Thông, Lược sử Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam, NXB Văn Hóa Văn Nghệ, 2019.
 5. Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 3, NXB Văn học, 1979.
 6. Kinh Trường A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam ấn hành, 1993.
 7. HT. Thích Thanh Từ, Qui Sơn Cảnh Sách giảng giải, NXB Tôn Giáo, 1993.
 8. HT. Thích Thanh Từ, Pháp Bảo Đàn Kinh giảng giải, NXB Tôn Giáo, 1992.
 9. Viện Nghiên cứu Phật học Việt nam và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM, Phật giáo vùng Mê Kong, ý thức môi trường và toàn cầu hóa, (Kỷ yếu hội thảo), NXB. ĐHQG tp HCM, 2015, trang 110
 10. Ban Tôn giáo Chính phủ (1995), Một số tôn giáo ở Việt Nam, Nxb Hà Nội.
 11. Lê Cung, Phong trào Phật giáo Việt Nam 1963, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, 1999.
 12. Kỷ yếu Hoà thượng Minh Nguyệt.
 13. Kỷ yếu Hoà thượng Thiện Hào.
 14. Kỷ yếu Hoà thượng Bửu Ý.
 15. Kỷ yếu Hoà thượng Huệ Thành.

 

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 325
Pháp Âm: 1700
Đang truy cập
Hôm qua: 113
Tổng truy cập: 521962
Số người đang online: 32