tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Bóng Người Đi

Thứ 6 | 21/06/2019
Thích Đức Trường

Ngâm

Ôi xa rồi, xứ sương mù lạnh giá

Hoa đào hương sắc héo nụ sầu thương

Xếp bút kinh sử khơi dòng diệu Pháp

Vun trồng hạnh Phật vào xứ tuyết hoa

Vng c

Caâu 1: Nghe tieáng thỉnh cầu tha thiết, Phương Trượng chùa Viên Giác hơn 25 năm trước trong chuyến du hành sang Đức Quốc, mang tình thương nguồn vui lẽ sống cho người con Phật nơi đất khách quê …. người. Lá rung cây dường như vang tiếng hát cười. Chào đón Thầy trong ánh bình minh rực rỡ, làm tan biến bao tâm hồn lạnh giá ngàn băng – Tiếp nối đèn thiền ngọc diệm truyền đăng, Thầy chẳng quản tháng ngày bôn ba chí nguyện. Dong ruổi thuyền Từ tuyên bày Diệu Pháp, đưa nhân sanh về nẻo đường chôn chánh.

 

Câu 2: Vun bồi hạnh đức, khuyến khích mọi người gieo hạt Từ Bi nơi miền tỉnh thức muôn mầu. Chaúng ngaïi chi ñöôøng daøi gioù bi daõi daàu. Người đem ánh sáng vào đường tăm tối, cần mẫn tháng ngày vẹn nghĩa trung trinh – Như hạnh Quan Âm cứu khổ tầm thinh, nghe người đói lạnh biển đời khổ ải. Thầy tự lòng dâng dâng niềm sầu cảm, phát khởi duyên lành Đại Lực Hùng Bi.

Ngaâm

Lướt dòng mê chèo thuyền Baùt Nhã

Độ chúng sanh khắp cả muôn loài

 

Lý Cây Bông

 Trang nghiêm công đức Thầy dựng còn đây, ơi người ơi. Bao bao năm dài thuyết pháp độ người mê. Miền xa xứ xa chẳng sờn có bóng Thầy ngàn phương. Miền xa xứ xa chẳng sờn có bóng Thầy ngàn phương.

Vọng cổ

Câu 5: Như dòng sông chuyên chở bến trong đục, Phương Trượng vì lòng từ bi hứng chòu những nỗi đau của nhân thế theo vạn bước du … trình. Từng món quà nhỏ gói trọn ân tình. Đến tận miền xa hỏi thăm người khổ nạn và ân cần xoa dịu nỗi thương tan – Trường đời lắm cảnh phiền lụy trái ngang, Người nguyện ôm lấy cõi lòng nhân thế. Chiếu đại bi tâm Lăng Già soi rạng, cho muôn nơi thoát khỏi áng mây mờ.

Câu 6: Tri bao năm dày công nôi mieàn xa Người vun bón, mm sng B Đề giờ đây đã xanh lá vươn cành. Tỏa tàng cây rộng che phủ bóng yên lành, không chỉ cho người xa xứ mà còn mang pháp nhiệm mầu cho người bản địa sáng ngọn đèn tâm – Ngọc Viên Giác năm màu tỏa chiếu hào quang, muôn vạn người nối vòng tay lớn, cho khắp Đông Tây đim gi tương hội, cùng kết giao trong ánh đạo huy hoàng.  

Thy lch nước dòng sông

Chúng con git nước tựa mong ân thầy

Gieo duyên Thánh đạo đủ đầy

                   Tây phương lạc cảnh vui vầy đạo tâm.

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1594
Đang truy cập
Hôm qua: 115
Tổng truy cập: 510781
Số người đang online: 26