tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Đất Phật Nhiệm Mầu

Thứ 5 | 20/06/2019
Thích Đức Trường

Hò ơ… Đưa tâm theo từng nhịp chuông chùa

Con như thấy cảnh Phật đài linh thiêng

      Mấy ngàn năm trước bóng thiền viên

Âm thanh vang vọng

Ơ..hò ơ… Âm thanh vang vọng tận miền xa xa

Voïng coå

Caâu 1: Được một lần chiêm bái Tứ Động Tâm, đất Phật thiêng liêng nhiệm mầu cao cả, là niềm mong ước của người con Phật muốn kết duyên … lành. Kính cẩn thâm tâm khấn trọn tâm thành. Mong nhẹ bước về quê đấng Điều Ngự, thăm lại môt thời lịch sử hùng bi – Thấy nơi đó hình bóng Phật uy nghi, bước chân khoan thai làng quê phố chợ. Khoát chiếc vàng y, bình bát trên tay, Người thẳng tiến về lộ trình giải thoát.

Thô Vaân Tieân

                                                               Ñöôøng veà coù vaïn neûo ñi

Ñöôøng veà coõi Phaät chung quy moät ñaøng

Giôùi nghi, ñònh, hueä haønh trang

Thung dung haønh giaû döï haøng voâ sanh

Caâu 2: Phước duyên ấy con mong thành nguyện ước, để thâm tâm biết được chốn quay về. Mong được nấp dưới bóng cội Bồ đề. Nơi Phật từng an trú định thiền tỉnh tọa, bốn mươi chín ngày đêm chiến đấu Ma Vương– Ngài thi triển dòng pháp Ma Ha, để tầng vô minh ngàn năm chợt tan vỡ. Trong một sớm sao Mai vừa chớm nở, Người nhận ra dòng sinh diệt đổi thay.  

 

 

Ngaâm

                       Phật tánh đâu rời bản lai tâm

                   Hướng đầu quay lại thấy đường về

Thơ Vân Tiên

                          Phật Đà từ mẫn hạ sanh

Đem nguồn diệu pháp tinh anh vào đời

Pháp hoằng hạnh nguyện tuyệt vời

Nhân gian đượm thắm những lời thiết tha

Voïng coå

Caâu 5: Hơn hai mươi lăm thế kỷ đã trôi qua trên địa danh xứ Phật, nhưng nơi đó vẫn còn lan tỏa ánh hương … lành. Câu chuyện Lâm Tỳ Ni hoa nở đầy cành. Như muốn kính mừng đấng Người hạ thế. Vì lợi ích loài người và cả chư thiên – Ngát hương tuệ bừng khai đóa hồng liên, xe chánh pháp chuyển giữa vườn Lộc Uyển. Như làn gió mát trưa hè nóng bỏng, làm dịu tan dấy động của tâm hồn.  

 

 

Ngaâm

               Pháp thân hiển hiện ngàn thu ấy

              Đường về xứ Phật tuyết ngời sử xanh

Caâu 6: Nghe chuyện k Niết Bàn Đường, ngấn lệ trong con sao bỗng tuôn trào. Lòng con tự hỏi giờ đây Phật ở phương nào. Con liên tưởng đến phút giây Người vĩnh biệt, tiếng nghẹn ngào đồ chúng khóc than - Dù lòng còn vương nỗi xốn xang, nhưng con đã nhận ra được lẽ thật. Pháp thân thường trụ Người vẫn thường hiện hữu, ở trong con và tất cả mọi người.  

Ánh hương lành muôn màu rạng tỏa

 Trời sao đêm lấp lánh huyền tâm

Quyết lòng nương tựa Phật Đà

Tu trì diệu pháp, muôn nhà an vui.


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1639
Đang truy cập
Hôm qua: 193
Tổng truy cập: 515954
Số người đang online: 42