tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Thích Ca Phật Từ

Thứ 3 | 18/06/2019
Thích Đức Trường

Vào biển khổ Sa Bà đắm nhiễm, hạnh nguyện từ hoan hỉ giáng sinh.

Soi trần thế cõi phàm thị hiện, thắp lữa thiêng cu độ muôn …loài

  1. Tuyết sơn còn lưu bóng vương thành  Ca Tỳ La. Giang san khúc hát quyền uy(chầu)
  2. Thuộc hàng cao quý đã qua bao đời

      Đức vua Tịnh Phạn nối dòng, Ma-Da hoàng hậu cành vàng saùnh vai.        Người mong quý tử dòng vương (chầu)

  1. Một đêm dường mơ thấy mộng lành trên không. Luợn quanh voi trắng saùu ngaø, đi vào hoâng hoàng hu. Điềm rằng đã cấn thai, hạ sanh hào con quý lành. Tỳ-Ni trời hương ngát thoảng cành Öu

      Giáng sinh Thái tử  rền vang (chầu)

  1.  Không trung đàn chim hót không ngừng mừng vui. Băm hai tướng tốt luân vương, bậc thầy muôn cõi. Mệnh cao sang phi phàm, thánh nhân thái tử chn đường. Nguyện trong tâm trí xuất trần khổ đau

      Từ Bi thương xót chúng sanh (chầu)

  1. Phá tan lò tam độc  dự hàng vô sanh

      Rời xa vương vấn buộc ràng, miếng mồi đời giả tạm. Bồ-Đ chỉ trời xanh quyết tâm lập thệ tu trì.     Sao Mai vừa mới chớm đạo vàng mở khai

      Tỏa hương tánh Phật Từ Bi (chầu)

  1. Chuyển luân đường diệu pháp, biển trần sầu ai. Pháp âm chánh đạo bày tuyên, giúp ngườikhổ. Đường tịnh thanh tám nghành, sen tươi hương tỏa dưới đầm. Dùng thân chở pháp mấy ngàn ngày qua

      Giờ đây buông xuống luyến lưu (chầu)

  1. Bốn lămm khai đạo, bước thiền Người đi. Gieo mầm hạt giống từ bi, tịnh thanh mầu giải thoát xa rời tử sinh

    (ca tự do) Nguyện xưa lời Phật vẹn tròn.  

                   Bốn hàng đệ tử mõi mòn trông theo.


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1689
Đang truy cập
Hôm qua: 226
Tổng truy cập: 520329
Số người đang online: 25