tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Xuân Nhớ Mẹ

Thứ 3 | 18/06/2019
Thích Đức Trường

Nói lối

Đề Li chiều nay thâm thấm lạnh

Sương mù giăng rôïp cả lối đi

Một mình thô thẩn trên đường vắng

Lắng nghe lời mbuổi tiển đưa.

Vọng cổ

Câu 1.   Mẹ ơi! Đề Li chiều nay lạnh lắm, nhưng sao lạnh bằng nỗi mong con vời vợi đêm từng đêm m tựa cửa trông…. chờ.  Thắp nén hương m khấn Phật trời. Lâm râm niệm nam m hai tiếng, cầu cho con ca mẹ nơi xứ lđược bình an - Nghe lời thầy tổ dạy doã khuyên ban. Rồi mẹ mới yeân lòng ngồi xuống, dưôùi ánh đèn khuya mà cứ chập chờn, ràn rụa với hai dng nước mắt.

Câu 2.   Chắc Tết năm nay con không về thăm mẹ, giọt lệ thâu đm xin mẹ hãy yên lòng. Cây ổi trước nhà xưa cng lặng lẽ âm thầm. Hẹn cùng ai maø trơ caønh nguyệt tuế, làm người viễn xứ chạnh nỗi cô đôn - Lòng noân nao ñêm gió lạnh rít töøng côn, thoån thöùc nhớ dáng hao gầy ca mẹ. Năm nay con chỉ gởi veà tấm thiệp Xun, cu chúc mẹ hiền tuổi thọ an khương.

 

Nói lối

Chiều nay nhận được thư mẹ gởi

Mắt xoe trn ướt đẫm bôø mi

Con mừng vui như một đứa tr

Mân mê mi tấm hình của Mẹ.

Vọng cổ

Câu 5.   Mẹ ơi! Lá thư trên tay chiều nay mẹ gởi, là như thầm gởi trao cho con cả một thâm….tình. Mẹ là sự hy sinh thầm lặng vô hình. Suốt caû cuoäc đời lo chồng roài nay lo cho con treû, bao lo toan phủ lên vai gầy yếu ñaûm ñang - Chaéc mẹ đã già nhiều trước gió bụi thời gian, bôûi neùt ch run nhieàu trên trang giấy. Màu sương trắng laàn điểm tô trên tóc mẹ, cho con thơ nm tháng u hoài.

Câu 6.   Có những đêm con mơ về bên mẹ dâng chén trà lo giấc ng tàn canh để cho lòng mẹ vôi đi bao nỗi muộn sầu. Đời của mẹ möa naéng dãi dầu, ngọt bùi phần con ñắng cay mẹ cam chịu. Cho tuổi thơ con là bướm là hoa - Gaùnh chuỗi ngày dài gian khổ boân ba, nhưng mẹ có sờn đâu thân gầy quản vắng. Tình của mẹ là suối taàng cao thaúm, chảy vào tâm khm con sao đáp đền.

Mẹ ơi! Mẹ hãy yên tâm

Đêm đông giá lạnh căm cm một mình

Từ đây mỗi bước đng trình

Con luôn nhớ mãi thm tình mẹ trao.


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1594
Đang truy cập
Hôm qua: 115
Tổng truy cập: 510773
Số người đang online: 2